Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Primární úpisy na trhu START

V červnu 2022 dvě společnosti úspěšně upsaly primární emise svých akcií  na trhu START pražské burzy. Majoritní akcionář společnosti M&T 1997, a.s., která se zabývá výrobou designového dveřního kování, získal od investorů 43,2 mil. Kč a slovenská společnost Gevorkyan a.s., která se zabývá práškovou metalurgií, získala částku přes 677 mil. Kč, čímž se stala největší emisí na trhu START.

Na trhu START se v rámci denních aukcí obchoduje celkem 8 akciových titulů v celkové tržní kapitalizaci přibližně 5,7 mld. Kč (stav k 15.6.2022). 

https://www.pxstart.cz/pribehy-firem

Jste majitelem, manažerem nebo finančním ředitelem společnosti, která potřebuje financování svých provozních a investičních potřeb? Připravujete nový projekt nebo zvažujete růst prostřednictvím akvizice jiné společnosti? Zvažujete nové financování? Jste nespokojeni se stávající strukturou úvěrů a řešíte problémy v této oblasti? Nebo Vás jen zajímá problematika firemních financí a souvisejících instrumentů?

Tento tematický web Vám přináší informace z oblasti financování malých a středně velkých společností.

Oceníme Vaši zpětnou vazbu, připomínky a komentáře, ale také náměty, které bychom mohli dále rozpracovat.

Vlastní zdroje financování

Vlastní zdroje financování

Poskytovatelé cizích zdrojů financování požadují od financované firmy předem stanovený úrokový (nebo jiný) výnos a dodržení smluvně stanovených termínů splatnosti bez ohledu na to, jaká je momentální výkonnost firmy, jak se jí daří dosahovat plánovaných cílů a jaké jsou její finanční možnosti. Jakýkoliv nepříznivý vývoj na specifickém trhu dané firmy, technické, personální problémy, provozní rizika nebo nepříznivý globální vývoj může mít v případě, že je společnost financována cizími zdroji v nadměrné míře, velmi těžký až fatální dopad.
Proces bankovního financování

Proces bankovního financování

Jaké kroky předchází úspěšnému načerpání firemního úvěru, jaké jsou typické fáze úvěrového procesu a s čím je třeba počítat?  Následující článek Vás provede jednotlivými kroky jednání o poskytnutí bankovního úvěru a může být pro Vás přínosem hlavně v případě, že máte s bankovním financováním pouze omezené zkušenosti. 
Projektové financování

Projektové financování

Článek se zabývá charakteristikou projektového financování, které patří mezi nejnáročnější typy finančních instrumentů z hlediska nákladů i z hlediska jeho přípravy jak pro příslušnou finanční instituci, tak i pro klienta. Uvádíme zde několik bodů, které je třeba při zvažování projektového financování pečlivě uvážit.
Provozní úvěry

Provozní úvěry

Tento článek se zabývá charakterem a formami provozních úvěrů a nejběžnějšími podmínkami jejich poskytování u bank, případně jiných finančních institucí. Dále upozorňuje na skutečnosti, kterým je třeba věnovat pozornost v zájmu bezproblémového nastavení a využívání provozního financování.